Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

  • ULTRAROZTOCZE 140 km – 200 uczestników,
  • ULTRAROZTOCZE 115 km – 200 uczestników,
  • ULTRAROZTOCZE 80 km – 200 uczestników,
  • ULTRAROZTOCZE 60 km – 200 uczestników,
  • ULTRAROZTOCZE 30 km – 180 uczestników.

    Organizator może zmieniać limity zawodników na poszczególnych dystansach w takim zakresie, by całkowita liczba uczestników nie przekroczyła liczby 1000 osób.