Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

  • ULTRAROZTOCZE 120 km – 300 uczestników (270 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 90 km – 300 uczestników (270 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 60 km – 300 uczestników (270 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 30 km – 500 uczestników (470 z zapisów + 30 pula Organizatora);