Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 18 – 20.05.2018r. i wynosi:

TrasaTermin I - do 31.01.2018 r.Termin II - do 31.03.2018 r.Termin III - do 06.05.2018 r.
120 km 200 zł 220 zł 240 zł
90 km 170 zł 190 zł 210 zł
60 km 140 zł 160 zł 180 zł
30 km 100 zł 120 zł 140 zł

 

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości 10,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Miasta i Gminy Józefów;

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!


Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: 
Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Tytuł wpłaty: Ultraroztocze 2018 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultraroztocze.pl

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 28.02.2018r. organizator zwraca 75% kwoty wpisowego.
  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 22.04.2018r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego.
  • Po terminie 22.04.2018r. organizator nie zwraca opłat startowych.
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

OPŁATA CHARYTATYWNA:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: Ultraroztocze 2018 + imię i nazwisko;