Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 17 – 19.05.2019r. i wynosi:

w pakiecie STANDARD:

TrasaTermin I - do 31.12.2018 r.Termin II - do 31.03.2019 r.Termin III - do 05.05.2019 r.
120 km 200 zł 225 zł 250 zł
90 km 175 zł 200 zł 225 zł
60 km 150 zł 175 zł 200 zł
30 km 100 zł 125 zł 150 zł
SZTAFETA 300 zł 350 zł 400 zł

 

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości 10,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Susiec;

 

Rodzaje pakietów:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną Ultraroztocze 2019.

Pakiet MEDIUM + 30 zł zawiera : STANDARD  + rękawki Ultraroztocze 2019.

Pakiet PREMIUM + 70 zł zawiera : STANDARD + koszulka Ultraroztocze 2019.

 

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!


Opłaty należy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: UR2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

 

Opłata charytatywna:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: Opałata charytatywna UR2019 + imię i nazwisko;

 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultraroztocze.pl

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 21.04.2019r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego.
  • Po terminie 22.04.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych.
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby  - najpóźniej do dnia 21.04.2019r po uiszczeniu oplaty administarcyjnej w wysokości 20 zł;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
  • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.