Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 19 – 21.05.2017r. i wynosi:

TrasaTermin I - do 28.02.2017 r.Termin II - do 31.03.2017 r.Termin III - do 12.05.2017 r.
140 km
210 zł 230 zł 250 zł
115 km 170 zł 190 zł 210 zł
80 km 150 zł 170 zł 190 zł
60 km 120 zł 140 zł 160 zł
30 km 80 zł 100 zł 120 zł

Organizator przekaże z każdej opłaty startowej  kwotę 10 zł na wsparcie osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej/zdrowotnej z terenu Roztocza.

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!


Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto:
Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


Tytuł wpłaty: Ultraroztocze 2017 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultraroztocze.pl

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 31.03.2017r. organizator zwraca 75% kwoty wpisowego.
  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 30.04.2017r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego.
  • Po terminie 01.05.2017r. organizator nie zwraca opłat startowych.
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.