W związku z protestami złożonymi przez uczestników biegu Ultra Roztocze 30km, komisja sędziowska po dokonaniu szczegółowej analizy śladów GPS zawodników z czołówki postanawia przyznać pierwsze miejsce Panu Mateuszowi Łękawie, drugie miejsce Panu Przemysławowi Oleksemu, natomiast trzecie miejsce ex-aequo Panom: Mieczysławowi Jałocha oraz Damianowi Giżyńskiemu. Pan Paweł Kozyra za ominięcie fragmentu około 1,5km w Hutach Rebizantach na ostatnich kilometrach trasy został zdyskwalifikowany.

                                                                                                                                            

                                                                                              Ze sportowym pozdrowieniem:

Organizatorzy Ultraroztocze.