1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Roztocza;
 • Promocja walorów Roztocza;
 • Promocja Roztoczańskiego Parku Narodowego;
 • Promocja Nadleśnictwa Zwierzyniec;
 • Promocja Nadleśnictwa Józefów;
 • Promocja Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski;
 • Promocja Miasta i Gminy Zwierzyniec;
 • Promocja Miasta i Gminy Józefów;
 • Promocja Gminy Susiec;
 • Promocja Miasta i Gminy Krasnobród;
 • Promocja Gminy Adamów;
 • Promocja Miasta i Gminy Szczebrzeszyn;
 • Promocja Gminy Tereszpol
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Roztoczański Park Narodowy,
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec,
 • Nadleśnictwo Józefów,
 • Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski,
 • Miasto i Gmina Zwierzyniec,
 • Miasto i Gmina Józefów,
 • Gmina Susiec,
 • Miasto i Gmina Krasnobród,
 • Gmina Adamów,
 • Miasto i Gmina Szczebrzeszyn;
 • Gmina Tereszpol;
3. TERMIN I MIEJSCE:

19 – 21.05.2017r. Piątek - Niedziela
Baza Zawodów:  Zwierzyniec - Amfiteatr w Parku Miejskim;

4. TRASA

W ramach zawodów Ultrajanosik rozegrane zostaną następujące biegi:

 • ULTRAROZTOCZE 140 km – start Zwierzyniec, meta Zwierzyniec;
 • ULTRAROZTOCZE 115 km –  Start Józefów, meta Zwierzyniec;
 • ULTRAROZTOCZE 80 km –  Start Susiec, meta Zwierzyniec;
 • ULTRAROZTOCZE 60 km –  Start Krasnobród, meta Zwierzyniec;
 • ULTRAROZTOCZE 30 km – Start Szczebrzeszyn, meta Zwierzyniec;
5. PROGRAM ZAWODÓW

19.05.2017 r. PIĄTEK:

 • godz. 17:00 - otwarcie Biura Zawodów (Amfiteatr Zwierzyniec), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w Zwierzyńcu. Dokładna lokalizacja Biura Zawodów zostanie przekazana w osobnym komunikacie na stronie biegu;
 • godz. 20:00 - obowiązkowa odprawa uczestników biegu Ultraroztocze 140km oraz Ultraroztocze 115 km;
 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg Ultraroztocze 140 km oraz Ultraroztocze 115 km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 19.05.2017r do godz.: 23:00;

 

20.05.2017r. SOBOTA:

 • godz. 06:00 – Start uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 140 km Zwierzyniec - Zwierzyniec;
 • godz. 06:00 - otwarcie Biura Zawodów (Zwierzyniec), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w Zwierzyńcu;
 • godz. 07:00 - wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 115 km na miejsce startu – Józefów;
 • godz. 08:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 115 km  – Józefów;
 • godz. 08:20 - wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 80  km na miejsce startu – Susiec;
 • godz. 10:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 80 km – Susiec;
 • godz. 11:00 - wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 60 km na miejsce startu – Krasnobród;
 • godz. 12:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 60 km – Krasnobród;
 • godz. 13:00 - wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 30 km na miejsce startu – Szczebrzeszyn;
 • godz. 14:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 30 km – Szczebrzeszyn;
 • godz. 17:00 - rozpoczęcie imprezy regionalnej;
 • godz. 17:30 - otwarcie bufetu;
 • godz. 19:00 - zamknięcie mety biegu 30 ULTRAROZTOCZE 30 km (limit 5 godz) – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec;
 • godz. 24:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 60 km (limit 12 godz) – Krasnobród – Zwierzyniec.

 

21.05.2017r. NIEDZIELA

 • godz. 06:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 80km (limit 20 godz) – Susiec – Zwierzyniec;
 • godz. 10:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 115 km (limit 26 godz )– Józefów – Zwierzyniec;
 • godz. 12:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 140 km (limit 30 godz) – Zwierzyniec  – Zwierzyniec;
 • godz. 12:00 - oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród.

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 19.05.2017r. ukończy 18 lat.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Podczas rejestracji każdy Uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego.
 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów, regulaminu odwiedzania Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nim obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • ULTRAROZTOCZE 140 km – 150 uczestników,
  • ULTRAROZTOCZE 115 km – 100 uczestników,
  • ULTRAROZTOCZE 80 km – 200 uczestników,
  • ULTRAROZTOCZE 60 km – 200 uczestników,
  • ULTRAROZTOCZE 30 km – 330 uczestników.
   Organizator może zmieniać limity na poszczegolnych dystansach z takim wyliczeniem, by całkowita liczba uczestników nie przekroczyła 1000 osób;

 • Zakończenie rejestracji 12.05.2017r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 05.05.2017r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Od dnia rejestracji Uczestnik ma 30 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej.
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów.
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej.
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 19 – 21.05.2017r. i wynosi:

TrasaTermin I - do 28.02.2017 r.Termin II - do 31.03.2017 r.Termin III - do 12.05.2017 r.
140 km
210 zł 230 zł 250 zł
115 km 170 zł 190 zł 210 zł
80 km 150 zł 170 zł 190 zł
60 km 120 zł 140 zł 160 zł
30 km 80 zł 100 zł 120 zł

Organizator przekaże z każdej opłaty startowej  kwotę 10 zł na wsparcie osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej/zdrowotnej z terenu Roztocza.

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!


Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto:
Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


Tytuł wpłaty: Ultraroztocze 2017 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultraroztocze.pl

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 31.03.2017r. organizator zwraca 75% kwoty wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 30.04.2017r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego.
 • Po terminie 01.05.2017r. organizator nie zwraca opłat startowych.
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

ULTRAROZTOCZE 140 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym, włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 115 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 80 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • latarka czołówka;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 60 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • latarka czołówka;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 30 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet finiszera wręczany na mecie każdemu uczestnikowi z dystansów 30/60/80/115/140 km, który ukończy dany bieg w limicie czasowym;
 • transport z bazy zawodów na miejsce startu;
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowanie trasy;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, coca-colę serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • jeden przepak dla uczestników biegów ULTRAROZTOCZE 140km oraz ULTRAROZTOCZE 115 km;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wyskokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

Osobom, które zarejestrują się po dniu 05.05.2017r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).

12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1982 - 1999);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1968 - 1981);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1967 i więcej);


Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania Zawodników w danej kategorii wiekowej jest sklasyfikowanie w niej min. 5 osób. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

COLA

OWOCE

SŁODYCZE

ŻEL

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

JÓZEFÓW

TAK TAK TAK TAK NIE NIE

140 km

SUSIEC
TAK TAK TAK TAK NIE TAK

140 km, 115 km

KRASNOBRÓD TAK TAK TAK TAK NIE TAK

140 km, 115 km, 80 km

SZCZEBRZESZYN TAK TAK TAK TAK TAK TAK

140 km, 115 km, 80 km, 60 km

META TAK TAK NIE NIE NIE TAK

WSZYSCY UCZESTNICY

PRZEPAKI:
Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: ULTRAROZTOCZE 140km  / ULTRAROZTOCZE 115 km tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • ULTRAROZTOCZE 140 km: przepak w Krasnobrodzie,
 • ULTRAROZTOCZE 115 km: przepak w Krasnobrodzie.
 • Na pozostałych dystansach NIE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPAKU
LIMITY CZASOWE:


ULTRAROZTOCZE 140 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START ZWIERZYNIEC 6:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY JÓZEFÓW 12:00 6 godz. 26 km
PUNKT KONTROLNY SUSIEC 19:00 13 godz. 56 km
PUNKT KONTROLNY KRASNOBRÓD 01:00 19 godz. 81 km
PUNKT KONTROLNY SZCZEBRZESZYN 06:00 24 godz. 111 km
META ZWIERZYNIEC 12:00 30 godz. 139 km


ULTRAROZTOCZE 115 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START JÓZEFÓW 8:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY SUSIEC 14:00 6 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY KRASNOBRÓD 21:00 13 godz. 55 km
PUNKT KONTROLNY SZCZEBRZESZYN 04:00 20 godz. 85 km
META ZWIERZYNIEC 10:00 26 godz. 113 km

ULTRAROZTOCZE 80 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START SUSIEC 10:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY KRASNOBRÓD 16:00 6 godz. 25 km
PUNKT KONTROLNY SZCZEBRZESZYN 23:00 13 godz. 55 km
META ZWIERZYNIEC 06:00 20 godz. 83 km


ULTRAROZTOCZE 60 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START KRASNOBRÓD 12:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY SZCZEBRZESZYN 18:00 6 godz. 28 km
META ZWIERZYNIEC 24:00 12 godz. 58 km


ULTRAROZTOCZE 30 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START SZCZEBRZESZYN 14:00 0 godz. 0 km
META ZWIERZYNIEC 19:00 5 godz. 28 km
14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z następujących miejsc:
  • Józefów,
  • Susiec,
  • Krasnobród,
  • Szczebrzeszyn.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultraroztocze;
 • Trasy zawodów przebiegają przez tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zwiedzania Parku;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.ultraroztocze.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;