1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Roztocza - podczas III edycji będzie to osoba z terenu gminy Susiec;
 • Promocja walorów Roztocza;
 • Promocja Roztoczańskiego Parku Narodowego;
 • Promocja Nadleśnictwa Zwierzyniec;
 • Promocja Nadleśnictwa Józefów;
 • Promocja Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski;
 • Promocja Miasta i Gminy Zwierzyniec;
 • Promocja Miasta i Gminy Józefów;
 • Promocja Gminy Susiec;
 • Promocja Miasta i Gminy Krasnobród;
 • Promocja Gminy Adamów;
 • Promocja Gminy Tereszpol;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Roztoczański Park Narodowy,
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec,
 • Nadleśnictwo Józefów,
 • Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski,
 • Miasto i Gmina Zwierzyniec,
 • Miasto i Gmina Józefów,
 • Gmina Susiec,
 • Miasto i Gmina Krasnobród,
 • Gmina Tereszpol;
3. TERMIN I MIEJSCE:

17 – 19.05.2019r. Piątek - Niedziela
Baza Zawodów:  Gminny Ośrodek Kultury - Susiec;

4. TRASA

W ramach zawodów Ultrajanosik rozegrane zostaną następujące biegi:

 • ULTRAROZTOCZE 120 km –  Start Susiec, meta Susiec;
 • ULTRAROZTOCZE 90 km –  Start Krasnobród, meta Susiec;
 • ULTRAROZTOCZE 60 km –  Start Zwierzyniec, meta Susiec;
 • ULTRAROZTOCZE 30 km – Start Józefów, meta Susiec;
 • ULTRAROZTOCZE - SZTAFETA; - Start Zwierzyniec, meta Susiec;
5. PROGRAM ZAWODÓW

17.05.2019 r. PIĄTEK:

 • godz. 18:00 - otwarcie Biura Zawodów (Gminny Ośrodek Kultury - Susiec), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w Suścu.Biuro zawodów zlokalizowane jest na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu;
 • godz. 20:00 - odprawa uczestników biegu Ultraroztocze 120 km oraz Ultraroztocze 90 km;
 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg Ultraroztocze 120 km oraz Ultraroztocze 90 km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 17.05.2019r do godz.: 23:00;

 

18.05.2019r. SOBOTA:

 • godz. 04:00 – Start uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 120 km Gminny Ośrodek Kultury Susiec;
 • godz. 05:00 - otwarcie Biura Zawodów (Gminny Ośrodek Kultury Susiec), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów Gminny Ośrodek Kultury Susiec;
 • godz. 05:00 - wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 90 km na miejsce startu – Krasnobród, wyjazd spod Gminnego Ośrodka Kultury Susiec;
 • godz. 06:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 90 km  – Krasnobród;
 • godz. 07:00 - wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 60  km / SZTAFETA na miejsce startu – Zwierzyniec; wyjazd spod Gminnego Ośrodka Kultury Susiec
 • godz. 08:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 60 km –Zwierzyniec;
 • godz. 08:30 – wyjazd autokaru z Uczestnikami Sztafety - Górecko Stare; wyjazd spod Gminnego Ośrodka Kultury Susiec
 • godz. 09:00 - wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 30 km / SZTAFETA na miejsce startu – Józefów; wyjazd spod Gminnego Ośrodka Kultury Susiec
 • godz. 10:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 30 km – Józefów;
 • godz. 11:00 – wyjazd autokaru z Uczestnikami Sztafety – Oseredek;
 • godz. 13:00 - otwarcie bufetu;
 • godz. 14:00 - rozpoczęcie imprezy regionalnej;
 • godz. 15:00 - zamknięcie mety biegu 30 ULTRAROZTOCZE 30 km (limit 5 godz) – Józefów - Susiec;
 • godz. 20:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 60 km (limit 12 godz) – Zwierzyniec – Susiec.

 

19.05.2019r. NIEDZIELA

 • godz. 02:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 90km (limit 20 godz) – Krasnobród – Susiec;
 • godz. 06:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 120 km (limit 26 godz) – Susiec – Susiec;
 • godz. 12:00 - oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród - Gminny Ośrodek Kultury - Susiec;

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 17.05.2019r. ukończy 18 lat.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Podczas rejestracji każdy Uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego.
 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów, regulaminu odwiedzania Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nim obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • ULTRAROZTOCZE 120 km – 300 uczestników (270 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 90 km – 300 uczestników (270 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 60 km – 300 uczestników (270 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 30 km – 500 uczestników (470 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE SZTAFETA - 50 sztafet (4 osobowych);

 

ULTRAROZTOCZE SZTAFETA:

 • Dystans do pokonania: 60 km; podzielony na 4 odcinki po ok 15 km każdy;
 • Czas na pokonanie sztafety jest taki sam jak dla uczestników Ultraroztocze 60 km i wynosi 12 godzin;
 • Sztafeta składa się z czterech zawodników;
 • W skład sztafety wchodzi minimalnie jedna kobieta;
 • zmian dokonuje się w punktach kontrolnych, tj Start - Zwierzyniec, 1 zmiana - Górecko Stare, 2 zmiana - Józefów, 3 zmiana - Oseredek;
 • kolejność biegu uczestników sztafety - dowolny - wybór podejmują członkowie sztafety;
 • Zmiany mogą odbywać się tylko i wyłącznie w strefie zmian zlokalizowanej w obrębie punktu kontrolnego;
 • dowóz zawodników do stref zabezpiecza organizator zgodnie z wykazem przewozu zawodników na starty poszczególnych zmian;
 • przywóz zawodników z poszczególnych punktów kontrolnych zabezpiecza organizator po przybyciu do punktu kontrolnego ostatniego zawodnika na punkt kontrolny;
 • wyposażenie obowiązkowe jest takie samo dla każdego uczestnika sztafety jak dla zawodników z dystansu 30 km;

 

Dalsze postanowienia:

 • Zakończenie rejestracji 05.05.2019r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 21.04.2019r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Od dnia rejestracji Uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej.
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji TAK w polu płatność na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów.
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej.
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
9. WPISOWE

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

TrasaTermin I - do 31.12.2018 r.Termin II - do 31.03.2019 r.Termin III - do 05.05.2019 r.
120 km 200 zł 225 zł 250 zł
90 km 175 zł 200 zł 225 zł
60 km 150 zł 175 zł 200 zł
30 km 100 zł 125 zł 150 zł
SZTAFETA 300 zł 350 zł 400 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości 10,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Susiec;

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!

 

Rodzaje pakietów:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną Ultraroztocze 2019.

Pakiet MEDIUM + 30 zł zawiera : STANDARD  + rękawki Ultraroztocze 2019.

Pakiet PREMIUM + 70 zł zawiera : STANDARD + koszulka Ultraroztocze 2019.

 


Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: UR2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

 

Opłata charytatywna:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: UR2019 + imię i nazwisko;

 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultraroztocze.pl

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 21.04.2019r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego.
 • Po terminie 22.04.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych.
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby  - najpóźniej do dnia 21.04.2019r po uiszczeniu oplaty administarcyjnej w wysokości 20 zł;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

ULTRAROZTOCZE 120 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym, włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 
ULTRAROZTOCZE 90 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • latarka czołówka;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 60 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 30 km / SZTAFETA:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet - ;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas Finiszera dla wszystkich zawodników Trasy Ultraroztocze 120 km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Roztoczańską!
 • transport z bazy zawodów na miejsce startu;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowanie trasy;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów;
 • mapa trasy zawodów;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • jeden przepak dla uczestników biegów ULTRAROZTOCZE 120km;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wyskokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • worek na depozyt;
 • worek na przepak dla uczestników dystansu 120 km;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

Osobom, które zarejestrują się po dniu 21.04.2019r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).

12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1984 - 2001);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1972 - 1983);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1971 - 1960);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1959 i starsi);

   

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania Zawodników w danej kategorii wiekowej jest sklasyfikowanie w niej min. 5 osób. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

Kategoria SZTAFETA:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;
 • 4 miejsce: puchar;
 • 5 miejsce: puchar;
 • 6 miejsce: puchar;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

COLA

OWOCE

SŁODYCZE

ŻEL

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

KRASNOBRÓD
TAK TAK TAK TAK NIE NIE

120 km

ZWIERZYNIEC TAK TAK TAK TAK NIE TAK

120 km
90 Km

JÓZEFÓW TAK TAK TAK TAK NIE TAK

120/90/60 km

OSEREDEK TAK TAK TAK TAK TAK NIE

WSZYSCY UCZESTNICY

META TAK NIE NIE NIE NIE TAK

WSZYSCY UCZESTNICY

 

Dodatkowo Organizator w sytuacji wystąpienia wysokich temperatur w dniu zawodów zorganizuje dodatkowe punkty z samą wodą mniej więcej w połowie każdego odcinka pomiędzy punktami kontrolnymi na zasadzie samoobsługi, tj dostarczy pojemniki z wodą w okolicy przekraczania dróg asfaltowych, które zabezpieczone będą przez strażaków OSP.

 

PRZEPAKI:
Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: ULTRAROZTOCZE 120km  tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • ULTRAROZTOCZE 120 km: przepak w Zwierzyńcu,
 • Na pozostałych dystansach NIE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPAKU!
LIMITY CZASOWE:

ULTRAROZTOCZE 120 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START SUSIEC 04:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY KRASNOBRÓD 10:00 6 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY ZWIERZYNIEC 17:00 13 godz. 60 km
PUNKT KONTROLNY JÓZEFÓW 24:00 20 godz. 90 km
META SUSIEC 06:00 26 godz. 120 km


ULTRAROZTOCZE 90 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START KRASNOBRÓD 06:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY ZWIERZYNIEC 12:00 6 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY JÓZEFÓW 19:00 13 godz. 60 km
META SUSIEC 02:00 20 godz. 90 km


ULTRAROZTOCZE 60 km / SZTAFETA:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START ZWIERZYNIEC 08:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY JÓZEFÓW 12:00 6 godz. 30 km
META SUSIEC 20:00 12 godz. 60 km


ULTRAROZTOCZE 30 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START JÓZEFÓW 10:00 0 godz. 0 km
META SUSIEC 15:00 5 godz. 30 km
14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z następujących miejsc:
  • Krasnobród;
  • Zwierzyniec;
  • Józefów;
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatów Przyrody znajdujących się na trasie biegu;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultraroztocze;
 • Trasy zawodów przebiegają przez tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zwiedzania Parku;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.ultraroztocze.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;